Trường THPT Kim Liên mời tham gia tư vấn kỹ thuật

Thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 | 16:26
Share

39 Shares

 Trường THPT Kim Liên có Công văn số 13/KL ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc mời tham gia tư vấn kỹ thuật, kính mời nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia thực hiện tư vấn kỹ thuật (tư vấn về danh mục thiết bị mua sắm) hạng mục các thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho khối 10,11.

Ý kiến bạn đọc