Hướng dẫn PHHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống

Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024 | 8:9
Share

39 Shares

Hướng dẫn PHHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống đợt đầu kỳ 2 năm học 2023-2024.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm. Trân trọng!

/data/data/files/2_2024_Hu%cc%9bo%cc%9b%cc%81ng%20da%cc%82%cc%83n%20PHHS%20khai%20ba%cc%81o%20ho%cc%82%cc%80%20so%cc%9b%20chuye%cc%82%cc%89n%20tru%cc%9bo%cc%9b%cc%80ng%20cho%20ho%cc%a3c%20sinh.pdf

Ý kiến bạn đọc