Thông báo Danh sách cụm thi các cơ sở GDĐH, hồ sơ ĐKDT và Mã đơn vị ĐKDT Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2015 | 23:16
Share

39 Shares

 Ngày 31/3/2015, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 365/KTKĐCLGD công bố danh sách cụm thi các cơ sở GDĐH của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo một số nội dung như sau:

 Mời phụ huynh, học sinh và bạn đọc xem chi tiết thông tin tại tệp đính kèm tại đây 

Ý kiến bạn đọc