Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020 | 19:56
Share

39 Shares

Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 07/3/2020 của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã gửi thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.  Dưới đây là nội dung thông báo được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Xin kính báo cùng các bậc cha mẹ học sinh và toàn thể học sinh.

 

 

Ý kiến bạn đọc