Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019 | 13:57
Share

39 Shares

Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 với năm bài thi: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (6 môn thi thành phần), bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). 

Trong đó, Ngữ văn là bài thi tự luận duy nhất với thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Toán gồm 50 câu, thí sinh làm trong 90 phút; bài Ngoại ngữ gồm 50 câu trong 60 phút. Với hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, đề thi mỗi môn thành phần gồm 40 câu, làm trong 50 phút. Dưới đây là đề thi tham khảo cụ thể của từng bộ môn.

1. Bài thi Toán học 

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/1_De_Toan_Thamkhao_K19.pdf

2. Bài thi Ngữ văn  

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/2_De_Nguvan_Thamkhao_K19.pdf

3. Bài thi Ngoại ngữ

Môn thi Tiếng Anh

 /data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/9_De_TiengAnh_Thamkhao_K19.pdf
- Môn thi Tiếng Đức

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/13_De_TiengDuc_Thamkhao_K19.pdf

  - Môn thi Tiếng Nga

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/10_De_TiengNga_Thamkhao_K19.pdf

 - Môn thi Tiếng Nhật

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/14_De_TiengNhat_Thamkhao_K19.pdf

- Môn thi Tiếng Pháp

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/11_De_TiengPhap_Thamkhao_K19.pdf

- Môn thi Tiếng Trung

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/12_De_TiengTrung_Thamkhao_K19.pdf

 

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi Vật lý 

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/3_De_Vatli_Thamkhao_K19.pdf

- Môn thi Hóa học

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/4_De_Hoahoc_Thamkhao_K19.pdf

- Môn thi Sinh học

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/5_De_Sinhhoc_Thamkhao_K19.pdf

 

 

5. Bài thi Khoa học xã hội:

 - Môn thi Lịch sử

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/6_De_Lichsu_Thamkhao_K19.pdf

- Môn thi Địa lý

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/7_De_Diali_Thamkhao_K19.pdf

- Môn thi GDCD

/data/data/files/%C4%90%E1%BB%81%20tham%20kh%E1%BA%A3o%20THPT%20Qu%E1%BB%91c%20Gia/8_De_GDCD_Thamkhao_K19.pdf                  
                     
  

 

Ý kiến bạn đọc