Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THPT Kim Liên

Thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024 | 15:47
Share

39 Shares

Trường THPT Kim Liên thông báo quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 

Chi tiết xin xem file đính kèm

/data/data/files/KH%20407.pdf

Ý kiến bạn đọc