Chương trình giảng dạy Tiếng Anh IELTS đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học trong và ngoài nước

Thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022 | 19:28
Share

39 Shares

Trường THPT Kim Liên hợp tác
với SMEPace triển khai kế hoạch
đào tạo IELTS cho học sinh khối 
Liên kết Tiếng Anh IELTS năm học
2022-2023. SMEPace là đơn vị tiên
phong đưa mô hình đào tạo IELTS
của Philippines về Việt Nam;
Đối tác vàng của Hội đồng Anh
và IDP trong công tác tuyển sinh 
và tổ chức các sự kiện học thuật
tại Việt Nam.
Chương trình giảng dạy TIếng anh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh
đại học trong và ngoài nước, xem tại đây
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc